info@jnab.nl                                          peter@vanderkruit.com                                      +31 6 2278 8926

JNAB B.V. geeft professionele en onafhankelijke juridische adviezen op alle rechtsgebieden, nationaal en internationaal. Ook op maritiem gebied, zoals maritieme rechtshandhaving en beveiliging. Daarnaast geeft JNAB B.V. adviezen op bestuurskundig gebied aan publiekrechtelijke organisaties zoals het Rijk, gemeentes en ZBO’s.

Ook verricht JNAB B.V. onderzoeken op allerlei gebied, zoals voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de IMO en overheidsinstanties zoals ministeries en gemeenten. Maar ook aan bedrijven en organisaties in het private domein.

JNAB B.V. verzorgt de uitgaven van meerdere boeken op het gebied van recht; ook op het gebied van maritiem recht, zoals het ‘Juridisch Handboek Kapitein’ en het ‘Handboek Maritieme Rechtshandhaving.

JNAB B.V. is wereldwijd inzetbaar

English

JNAB B.V. is a professional, independent and experienced legal advising & consultancy bureau, with a focus on, inter alia, shipping and maritime law, including maritime law enforcement, such as piracy and maritime drug interdiction.
JNAB B.V. gives legal advices to the private and public sector, such as Governments, Municipalities, Master Mariners and other private companies.

JNAB B.V. works at worldwide legal projects, including Shipping and Maritime Law and maritime law enforcement, such as advising on piracy and maritime drug interdiction. It is a legal adviser to Master Mariners, Governments and Private Maritime Security Companies all over the world.

JNAB B.V. is very experienced in conducting scientific research, and advising the private and public sector. It takes care of several books, such as ‘Maritime Drug Interdiction in International Law’ and the ‘Legal Handbook Shipmaster’.